Jokainen projekti on ainutlaatuinen. Projektin laajuus, tavoitteet sekä ratkaistavan ongelman
kompleksisuus vaikuttavat projektin kehyksiin. Palvelumuotoilun menetelmillä autamme asiakkaita tunnistamaan liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet. Muotoilemme niihin yhdessä ratkaisun, testaamme, kiteytämme ja ideoimme sen käytäntöön viemisessä.

Tilanne
 • organisaation tavoitteet
 • lähtökohdat toiveet ja haaveet
Kartoitus

 • kontekstin hahmottaminen, ongelman määrittäminen
 • toimintaympäristön vertailuanalyysi
 • tavoitteeseen sopivan toimintatavan ideointi ja määrittely
Työstö
 • ratkaisun kuvailu
 • idean ja tavoitteen edistäminen sidosryhmien kanssa
Testaus
 • ratkaisu ja testaus
 • ratkaisun skaalautuvuuden ja arvon tuottamisen määrittely
Toteutus
 • ratkaisun viimeistely
 • konseptointi
 • palvelun jalkauttaminen organisaatiossa
 • muutoksen vaikuttavuus